1. ขาแขวน CONDENSING อย่างหนา
2. รางครอบท่ออย่างดี, ข้อต่อ, ข้องอ, กะโหลก (DENKO)

3. รับประกันงานติดตั้งนาน 1 ปี หากมีปัญหา ตามช่าง ไม่คิดเงินเพิ่ม

 
Site by Brother Bear