BN Service : All about air conditions บริการติดตั้งแอร์
 
 
BN Service : All about air conditions บริการติดตั้งแอร์
OUR PRODUCTS
PANASONIC

PANASONIC STANDARD
 PANASONIC STANDARD INVERTER

MODEL

BTU

CS-PN9SKT 9,330
CS-PN12SKT 11,943
CS-PN18SKT 17,622
CS-PN24SKT 22,252

MODEL

BTU

CS-PU9SKT 8,734
CS-PU13SKT 12,299
CS-PU18SKT 18,051
CS-PU24SKT 20,607

FEATURES

• i Auto Mode ระบบอัตโนมัติเย็นเร็วขึ้น 15% กระจายลมเย็นสม่ำเสมอ ความเร็วพัดลมปรับได้โดยอัตโนมัติ
• โหมด Sleep
• โหมด Quite Mode
• โหมด ขจัดความชื้น Soft Dry Operation
• Anti-Bacterial Filter ใช้งานได้ 10ปี
• การขจัดกลิ่น Odour-Removing Function
• ตั้งเวลาเปิด-ปิด 24 ชั่วโมง
• Blue Fin Condenser

FEATURES

• ระบบประหยัดไฟ Inverter
• i Auto Mode ระบบอัตโนมัติเย็นเร็วขึ้น 15% กระจายลมเย็นสม่ำเสมอ ความเร็วพัดลมปรับได้โดยอัตโนมัติ
• โหมด Sleep
• โหมด Quite Mode
• โหมด ขจัดความชื้น Soft Dry Operation
• Anti-Bacterial Filter ใช้งานได้ 10ปี
• การขจัดกลิ่น Odour-Removing Function
• ตั้งเวลาเปิด-ปิด 24 ชั่วโมง
• Blue Fin Condenser


PANASONIC PREMIUM INVERTER AERO SERIES
PANASONIC ELITE INVERTER SKY SERIES

MODEL

BTU

CS-U9TKT 8,530
CS-U13TKT 12,000
CS-U18TKT 18,100
CS-U24TKT 20,500

MODEL

BTU

CS-VU9SKT 8,611
CS-VU13SKT 12,148
CS-VU18SKT 17,701

FEATURES

• ระบบประหยัดไฟ Inverter Control
• i Auto Xทำให้เย็นเร็วขึ้น 35%เทคโนโลยี P-TECH เร่งรอบให้เย็นเร็วจัด
• Econaviส่งลมเย็นเฉพาะจุดที่มีคนอยู่ ลดความเย็นลง เมื่อตรวจจับว่าไม่มีคนอยู่ในห้อง ปรับการทำงานตามระดับกิจกรรมที่เปลี่ยนไป ตรวจจับความเข้มข้นของแสงแดด
• ปรับอุณหภูมิลูกคลื่น Temperature Wave
• โหมด Sleepลดรอบเสียงพัดลมให้เงียบสนิทไม่รบกวนการนอน
• โหมด Quite Modeลดอุณหภูมิลง 2 องศา ไม่ให้เย็นจนเกินไป
• โหมด ขจัดความชื้น Soft Dry Operation
• Nanoe-Gช่วยขจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5ไมครอน ได้ถึง 99% ยับยั้งสิ่งปนเปื้อนในอากาศและการเติบโตของจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่ตามพื้นผิวได้ถึง 99%
• การขจัดกลิ่น Odour-Removing Function
• 24 DUAL ตั้งเวลาเปิด-ปิด 24 ชั่วโมง
• Blue Fin Condenser
• Self-Dianostic Function ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของตัวเครื่อง

FEATURES

• ระบบประหยัดไฟ Inverter Control
• Radiant Coolingส่งลมเย็นพัดผ่านไปตามพื้นผิว กระจายทั่วห้องและเรื่อยลงไปตามแนวผนังอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้เย็นทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอเย็นอย่างนุ่มนวล สม่ำเสมอ ผิวไม่แห้งส่งลมอ้อมตัว
• Skywingผสานด้วยเทคโนโลยี P-TECH เย็นทรงพลัง
• โหมด Sleep ลดรอบเสียงพัดลมให้เงียบสนิทไม่รบกวนการนอน
• โหมด Quite Modeลดอุณหภูมิลง 2 องศา ไม่ให้เย็นจนเกินไป
• I-Comfortเร่งรอบ P-Tech จะได้เย็นเร็วขึ้น
• โหมด ขจัดความชื้น Soft Dry Operation
• Nanoe-Gช่วยขจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5ไมครอน ได้ถึง 99% ยับยั้งสิ่งปนเปื้อนในอากาศและการเติบโตของจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่ตามพื้นผิวได้ถึง 99%
• Dust Sensor
• การขจัดกลิ่น Odour-Removing Function
• Anti-Dust Coating
• 24 DUAL ตั้งเวลาเปิด-ปิด 24 ชั่วโมง
• Blue Fin Condenser
• Self-Dianostic Function ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของตัวเครื่อง


BN Service : All about air conditions บริการติดตั้งแอร์